Podnikatelské inkubátory

Podnikatelské inkubátory v PV Roztoky, a také v sousedním VTP Roztoky, jsou prostory vyčleněné pro nově vznikající inovační firmy nebo malé a střední inovační podniky v růstové fázi, které využijí technický či servisní potenciál obou parků.

Park vědy se ve spolupráci s podnikatelským sektorem  zabývá výzkumem a vývojem převážně v oborech strojírenství, elektrotechniky a informatiky.

Volné podnikatelské inkubátory k pronájmu:

Aktuálně jsou k dispozici 2 prostory ve 4. NP, které lze vzájemně kombinovat:

var. 4.04:

 • využitelná plocha až 64 m2včetně Add-on faktoru
 • záloha na služby
 • modrá barva v půdorysu (obr.)
 • POPTAT CENU

 

var. 4.041:

 • využitelná plocha až 34 m2včetně Add-on faktoru
 • záloha na služby
 • modrá barva v půdorysu (obr.)
 • POPTAT CENU

 

Služby nájemcům z řad inkubátorů:

V rámci inkubátoru můžete využívat těchto služeb:

 • Základní poradentství (ekonomika, účetnictví, daně, marketing aj.)
 • Odborné semináře a vzdělávací akce (4x ročně)
 • Podpora výměny zkušeností a networking
 • Pomoc při hledání partnerů a investorů
 • Poradenství v oblasti financování
 • Asistence při zpracování prezentací a podkladů pro účast na různých investičních fórech
 • Služby napomáhající transferu technologií
 • Zajištění technicko-administrativních služeb (internet, ostraha, úklid, kancelářské služby)
 • K dispozici zasedací místnost 

 

Výhody podnikatelských inkubátorů v PV Roztoky

 • Blízkost vědeckých pracovníků
 • Spolupráce se stávajícími nájemci
 • Laboratoře
 • Dobrá dopravní dostupnost
 • Možnost parkování
 • Investice Trigema Startup a.s. na vybrané projekty

 

Postup a podmínky inkubace

 • Žádost o přijetí
 • Strukturovaný pohovor
 • Podnikatelský záměr
 • Rozhodnutí o inkubaci (rozhoduje Rada VTP a PV)

 Výběr firem k zasídlení v podnikatelském inkubátoru a vědeckotechnickém parku bude provádět Rada VTP a PV na základě následujících kritérií:

 • Realizovatelnost podnikatelského záměru
 • Vhodnost z hlediska zaměření VTP Roztoky, PV Roztoky a společností Trigema a.s.
 • Pro komplexní posouzení projektu budou sloužit následující podklady:
  • Žádost o přijetí do inkubátoru / VTP
  • Podnikatelský záměr
  • Posudek experta v případě potřeby u nových výrobků a technologií

S úspěšnými zájemci bude uzavřena nájemní smlouva. Firmy v inkubátoru budou následně monitorovány a evaluovány z hlediska dosahování plánovaných cílů. Předpokládá se inkubační doba 2 roky. Po ukončení inkubace mohou být firmy přesunuty do dalších prostor v rámci obou vědeckých parků.

Trigema Startup

Zprostředkovatelem nájmu podnikatelských inkubátorů je společnost Trigema Startup.

„Trigema Startup nabízí začínajícím podnikatelům pomoc s kapitálem i plně zařízené prostory podnikatelských inkubátorů. Ty se nacházejí v technologických parcích VTP a PV Roztoky a umožňují tak využívat po domluvě s ostatními nájemci unikátní technologické vybavení, které je často jediné svého druhu ve střední Evropě.“

- Ing. Marcel Soural, generální ředitel koncernu Trigema a.s.

Trigema Startup je investiční společnost a zprostředkovatel nájmu podnikatelských inkubátorů. V obou případech se zaměřuje zejména na nově vznikající projekty nebo malé a střední inovační firmy v růstové fázi, které využijí technický či servisní potenciál inkubátorů nebo zkušeností v rámci koncernu Trigema a.s.

Zabývá se hlavně počátečními „angels“ investicemi pro nově vznikající inovační firmy, zejména projekty, které jsou spjaty se stavebnictvím, realitami a developmentem. Nebrání se ani nápadům s jiným zaměřením.

Dokáže zprostředkovat nájem v inkubátorech ve VTP Roztoky a PV Roztoky. Jedná se inovační centra, která v rámci inkubátorů nabízí prostory vyčleněné pro nově vznikající inovační firmy nebo malé a střední inovační podniky v růstové fázi, které využijí technický či servisní potenciál obou parků.

V případě dotazů či získání dalších informacích nás neváhejte kontaktovat.

Česky