Výzkum

Vědeckotechnický park je koncipován jako víceoborový, založený na spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze a matematicko-fyzikální fakultou UK v Praze. Konkrétně se jedná o vývoj a testování pohonů a součástí elektromobilů, softwarový a hardwarový vývoj - elektrotechnické slaboproudé laboratoře a počítačové metody, automatizace a optimalizace výrobních procesů počítačovými metodami, řešení logistických zadání počítačovými metodami, vývoj telekomunikací a souvisejících oborů – elektrotechnické slaboproudé laboratoře a počítačové metody, vývoj elektroniky a mikroelektroniky, internetu a zabezpečovací techniky – elektrotechnické slaboproudé laboratoře a počítačové metody

Česky