Technické laboratoře

Česky

Výzkumné a vývojové laboratoře se nacházejí v prvním a druhém nadzemním patře a jsou určeny převáženě pro vývoj v oblasti elektroniky a elektrotechniky, vývoj softwaru a hardwaru, telekomunikací a další. Podlaha je z antistatického PVC, zatížení podlah je možné až do hodnoty 500kg/m2. Dále je do prostor dovedeno několik typů napětí a proudu.