Připravujeme Vědeckotechnický park Žalov

Česky

VTP Žalov efektivně propojuje výhody všech tří areálů, které oblast nabízí. Stejně jako VTP Roztoky a PV Roztoky bude poskytovat prostor výzkumníkům z oboru strojírenství, elektroniky, IT a dalších příbuzných oborů.

Celkem se zde rodí hned tři budovy pro výzkum a výrobu, několik administrativních budov a dokonce i tři bytové domy, které jsou určené pro služební byty. VTP Žalov se díky tomu stává nejen místem určeným pro oblast výzkumu a výroby, ale také místem pro setkávání, vzdělávání a konfrontaci názorů.

Objekty pro výzkum a vývoj jsou 4podlažní. Budovy mají dvě podzemní podlaží s prostory hromadných garáží a technologickým zázemím objektu. Na střeše jsou prostory pro tiché technologie. Nechybí však ani recepce, konferenční sál, sklady nebo alternativní prostory pro výzkumná pracoviště.

Budovy pro služební byty jsou rovněž 4 podlažní. Ve dvou domech je 23 a ve třetím 17 bytů. Služební byty se nabízejí v různých velikostních kategoriích. Důraz je kladen i na úložné prostory a dostatečné prosvětlení interiéru bytů. V přízemí jsou předzahrádky. Součástí uvedeného komplexu je rovněž mateřská škola, která pojme dvě třídy.

Myslí však také na parkování a další výhody. Součástí areálu jsou proto i prostory pro posezení a víceúčelové a dětské hřiště. Všechny budovy i zpevněné plochy jsou v areálu VTP Žalov bezbariérové. Osobám se sníženou možností pohybu jsou z venku vyhrazeny jak samostatná místa pro parkování, tak uvnitř toalety.

Více informací naleznete na www.vedecke-parky.cz.