Přínosy projektu

Asi nejzásadnějším posunem je vznik mnoha nových pracovních míst. Stávající Vědeckotechnický park poskytuje téměř 100 nových pracovních pozic, Park vědy by jich měl poskytnout až dvojnásobek. Kromě nových pracovních pozic v obou vědeckých parcích (PV a VTP Roztoky) posílili v přímé souvislosti s projekty i společnosti, jenž dodávají další služby, jako je například úklid a ostraha. 

Oba parky dále spolupracují s místními podniky a veškeré drobné materiály jsou zajiťovány v místních prodejnách. Ubytování pro zahraniční návštěvy nájemníků je zajišťováno taktéž v místním hotelu Academic

Česky