Poradenství

Česky
  • Ochrana duševního vlastnictví, patentové služby
  • Právní služby
  • Získávání dotací z tuzemských i zahraničních zdrojů pro výzkum i provoz
  • Poradenství související se získáváním dotací (7. rámcový program, SF, EUREKA atd.)
  • Daňové a účetní poradenství

Máte zájem o více informací?