Instalace energeticky úsporného vybavení

Česky

V tomto roce se bude Park vědy ještě více věnovat energetickému nastavení
budovy. Součástí těchto změn je rovněž instalace solárních panelů a doplnění kabeláže
slaboproudu.