Park vědy je zabezpečen proti požáru

Česky

V Parku vědy proběhlo za účasti hasičů seznámení se s objektem a ujasnění si potřebných informací k případnému zásahu, pokud by si to situace vyžadovala. V budově proběhla jinak také zkouška EPS a cvičná požární evakuace. Toto cvičení se provádí pravidelně každé pololetí.