Laboratoře

Projekt Park vědy Roztoky přinese ideální podmínky pro podnikání, především malým a středním podnikatelům. Našim cílem je vybudovat unikátní prostředí pro rozvoj jejich inovačních aktivit. V rámci služeb podnikatelského inkubátoru budou podporovány procesy zakládání a rozšiřování malých a středních inovačních firem. Centrum pro transfer technologií bude ve spolupráci s partnery projektu poskytovat služby napomáhající transferu technologií. Zejména se jedná o vedení databáze, poskytování technology watch, pořádání kooperačních burz, poskytování odborného poradenství při realizaci technologického transferu a další služby pro podporu podnikání (ochrana duševního vlastnictví, patentové služby, právní služby aj.)

Česky