EU

Česky

Cílem Evropského fondu pro regionální rozvoj je posílení ekonomické a sociální soudržnosti v Evropské unii vyrovnáváním rozdílů mezi jejími regiony. EFRR soustřeďuje investice do několika klíčových prioritních oblastí. Tento přístup se nazývá „tematická koncentrace“:

  • inovace a výzkum,
  • digitální agenda,
  • podpora malým a středním podnikům (MSP),
  • nízkouhlíkové hospodářství.

Jaké prostředky EFRR se těmto prioritám přidělí, záleží na kategorii regionu. 

  • Ve více rozvinutých regionech se musí nejméně 80 % fondů zaměřovat na nejméně dvě z těchto priorit.
  • V přechodových regionech se vyžaduje toto zaměření u 60 % fondů.
  • V méně rozvinutých regionech je to 50 %.

Více informací na ec.europa.eu